Fra 1. juni 2019 blir det nye passeringspunkter og takster i bomringen i Oslo og Akershus. Dette medfører at også El-biler må begynne å betale for passeringer. Riktignok med en mye lavere sats enn bensin- og dielselbiler.

I tråd med de vedtak som er fattet tidligere om insentiver til innfasing av ny teknologi, vil hydrogenbilen fortsatt være fritatt fra å betale. Fritaket gjelder for både takstgruppe 1 personbiler, og takstgruppe 2 lastebiler.

Se de nye takstene på Fjellinjen her.

Kategorier: Insentiver