Mange har stilt spørsmål om hvordan takstene blir i den nye utvidede bomringen som skal settes i drift i Osloregionen fra 1. juni.  Det blir en rekke endringer og regelverket kan virke komplisert.  Det skal nå betales for kjøring begge veier, og det blir en rekke nye passeringspunkter i indre ring.  Det blir høyere takster i rushtiden, og det er ulik takst for ulike bilgrupper. Det innføres en maksimalsats per time og per måned.  EL-bilene skal også begynne å betale, om enn med en lavere avgift enn bensin- og dieselbiler. Imidlertid blir det lett å regne ut kostnadene for hydrogenbileierne siden taksten for denne bilgruppen er null.  

Det har også blitt laget et verktøy hos Fjellinjen som enkelt gjør at du kan beregne bomtakster for din planlagte tur. Her kan du velge kjøretøytype og reiserute slik at du kan få et klart bilde av de kostnadene turen din vil ha. Dette gjør at du også kan se hvor store besparelser du kan ha ved å kjøre hydrogenbil.  Eksempelvis vil en tur fra Oslo til Lillehammer spare deg for 126 kr hver vei.  Kjører du til Bergen via Hardangerbroen kan du spare hele 400 kr hver vei.  

Fra Bærum til Oslo t/r i rushtiden vil det etter 1. juni fortsatt være gratis for en hydrogenbil, mens en dieselbil må ut med 75 kr per dag.  Dette utgjør en forskjell på 1650 kr per måned dersom man regner 22 reisedager.  På årsbasis nærmer dette seg en besparelse på 20.000 kr.  I tillegg kan du benytte kollektivfeltet i rushtiden selv om du er alene i bilen. Til sammenligning må Elbilene betale 24 kr per dag for samme tur, en kostnad på 528 kr per måned.  For 12 måneder utgjør dette over 6000 kr.  Regner vi dette om til hydrogen med en pris på 90 kr per kg og et forbruk på 1 kg per 100 km, tilsvarer dette drivstoffkostnaden for rundt 7000 km kjøring – hvilket er en vesentlig besparelse!

Hydrogenbilene blir dermed den mest fordelaktige bilen å kjøre gjennom bomringene i årene fremover.

Kategorier: Insentiver