Etter eksplosjonen ved Uno-x hydrogenstasjonen i Sandvika mandag ettermiddag denne uken, ble også de andre hydrogenstasjonene selskapet driver stengt.  Askos stasjon i Trondheim har samme teknologi og ble derfor også stengt.  Dette medfører det ikke finnes tankemuligheter for hydrogenbilene og at disse må parkeres inn til videre.

En slik situasjon er uholdbar og vi må snarest få på plass muligheter for å tanke biler igjen.  HYBIL vil derfor aktivt jobbe for at det igjen skal bli mulig å tanke hydrogenbiler i Norge.

I henhold til melding på Hydrogenisk´s hjemmesider benytter de seg av en annen teknologi enn i stasjonene fra NEL.  De forberedte åpning av sine to stasjoner i Porsgrunn og på Høvik, men avventer nå informasjon fra de som gransker hendelsen i Sandvika før de vil åpne stasjonene.

Det blir derfor viktig å snarest mulig få frem hva som har skjedd, selv om ikke alle detaljer er kjent. Da kan eventuelle tilpasninger gjøres, eller det kan konkluderes med at det som skjedde i Sandvika ikke kan skje på andre stasjoner med ulik teknologi.

Videre må vi jobbe for at de eksisterende stasjonene til Uno-x blir gjenåpnet og jobbe for at de planlagte stasjonen blir bygget. Meldingen på deres hjemmesider i dag har nå satt alt på vent.

Kategorier: Infrastruktur