Fraunhofer instituttet i Tyskland har nylig publisert en studie som viser at hydrogenbilene har det laveste klimagassutslippet over sin livssyklus.  Faktisk kommer en hydrogenbil som drives med hydrogen produsert fra naturgass bedre ut enn en elbil som går på elektrisitet fra det tyske el-nettet. Ser man på bruk av kun fornybar kraft som strømkilde, vil fortsatt hydrogenbilen ha et lavere utslipp enn en el-bil med 90 KWh batteri.  

Ved bruk av mindre batterier (< 50 kWh) vil elbilene komme bedre ut enn hydrogenbilen. Dette støtter opp under argumentet om at dersom man skal kjøre kortere strekninger er det elbil som er førstevalg, mens skal man kjøre lenge eller langt er det hydrogenbilen som blir det foretrukne valg også med tanke på utslipp av drivhusgasser.

De største bidragene til utslipp fra batteribilene kommer fra produksjonen av batteriene, deretter er det produksjon av elektrisitet som bidrar mest til utslipp. For hydrogenbilene er det utvinning av platina og karbonfiber som gir de største bidragene.  

Studien ser også på forventede forbedringer fra 2030, hvor begge teknologier oppnår vesentlige reduksjoner.  Imidlertid forventes den innbyrdes balansen og bli opprettholdt, slik at hydrogenbilen fortsatt kommer bedre ut enn batteribilen.  Studien har lagt inn en halvering av platinabruk fra 2020 til 2030.  I lys av dette er det interessant at Bosch nylig annonserte at de har laget brenselceller som kun bruker 1/10 av platinamengden.  Så det blir interessant å følge med på utviklingen fremover.

Her finnes studien (på tysk)

Kategorier: Bil