Brenselcellen i hydrogenbilder produserer naturlig avvarme, som brukes til å varme opp kupèn. Det er således ikke nødvendig å bruke «rekkevidde» på å varme opp bilen. I tillegg vil kapasiteten på hydrogentanken ikke minskes ved lave temepraturer – i motsetning til en batteridrevet bil. Neon vil nå innvende at brenselsprosessen er energetisk mindre effektiv og det er sant.

Det gjensto imildertid å sette tall på alle disse faktorene. Det har nå «Center for Transportation and the Environment» CTE i USA gjort i en ny studie, publisert bl.a. på fullcellworks.com.

Kort sammenfattet viser studien rekkeviddetap på inntil 37,8% på batterielektriske busser mot kun 23,1% på hydrogendrevne busser.

Les studien her:

Study by CTE: Cold Weather Effects Range Loss in Winter and the Fuel Cell Beats the Battery – FuelCellsWorks

According to a study carried on by the Center for Transportation and the Environment (CTE) , a nonprofit organization with a mission to improve the health of our climate and communities in the USA. The range of e-buses is reduced by up to 37.8% at 0 to -5 ° C.

Kategorier: Bil