Oslo kommune har idag muntlig bekreftet ovenfor hydrogenbilforeningen at parkering på kommunale parkeringsplasser i Oslo kommune vil fremdeles være gratis etter 1. Mars 2020. Oppdatert informasjon vil snart være tilgjengelig på nettsiden til bymiljøetaten.

Batterielektriske biler betaler kr 600 for beboerparkering per år og 20% av prisen til fossildrevne biler på kommunale parkeringsplasser ellers.

Kategorier: Insentiver