Norsk Hydrogenbilforening og HYNION oppfordrer alle hydrogenbilister å stille opp til markering ett år etter Kjørbø ulykke. Gjør politikerne oppmerksom på vår situasjon og møtt opp.

 Til Hydrogenbilistene,

I anledning fremleggingen av regjeringens hydrogenstrategi med lite konkret innhold, ønsker Hydrogenbilforeningen og Hynion å markere manglende tiltak for hydrogenbilistene. 

Nei til kø for å tanke – ja til flere stasjoner!

Vi oppfordrer på det sterkeste alle hydrogenbilistene om å stille opp for en markering ved hydrogenstasjonen på Høvik mandag 8. juni kl. 18.00.

Klarer vi å fylle opp plassen foran stasjonen på Høvik blir det svært gode bilder for bruk i media.  Dette kan fremstå som en god illustrasjon på utfordringene hydrogenbilistene opplever og illustrere hvor mange biler det er som lider under fortsatt hydrogentørke.

Vi planlegger å ta bilde den 8. juni kl. 18.00.  Innkjøring kan skje fra kl. 17.00.  Vi vil invitere presse og TV for å ta bilder og filme begivenheten.

Det er viktig at alle stiller opp, slik at vi får en så tettpakket plass som overhodet mulig. 

Vi har vurdert det slik at vi vil overholde Coronareglene dersom folk sitter i bilene sine – det gir god avstand.

Det er viktig at dere melder tilbake så snart som mulig per epost om dere kan komme eller ikke, så får vi en oversikt over hva vi kan forvente oss av innrykk.

Se Hynions uttalelse om Regjeringens Hydrogenstrategi her.

HYBILs pressemelding ligger vedlagt.

Med vennlig hilsen

Ulf Hafseld                                         Jan Erik Torp

Daglig leder                                       Styreleder

Kategorier: Politikk