Pressemeldning fra 03.06.2020: Regjeringen glemmer hydrogenbileierne

Tina Bru og Sveinung Rotevatn la onsdag fram Norges første hydrogenstrategi. Kun utslippsfrie biler skal selges i Norge fra 2025. Norsk Hydrogenbilforening mener hydrogenbiler er viktige for at denne målsettingen skal nås. Dessverre mangler regjeringens strategi fokus på personbilsektoren.

I flere europeiske land ser vi en omfattende satsing på utbygging av fyllestasjoner for hydrogenbiler. Norge er et langstrakt land, der ikke alles behov kan dekkes med batterielektriske biler. Hydrogenbilen kan gi mange flere nordmenn et utslippsfritt alternativ.

  • Vi er skuffet over at ikke regjeringen synes å ha noe mål for hvordan man skal styrke satsingen på infrastruktur og bruk av hydrogen til både person- og nyttetransport i Norge, sier Jan Erik Torp, styreleder i Norsk Hydrogenbilforening. Han mener tiden nå er moden for en større satsing. I Hydrogenbilforeningen merker vi en økende interesse for hydrogenbiler fra flere hold, blant annet i drosjenæringen, der man er avhengig av større biler med lang rekkevidde og kort fylletid, sier Torp.

Infrastruktur er avgjørende

Hydrogenbilforeningen mener regjeringens hydrogenstrategi stort sett beskriver eksisterende virkemidler, som så langt ikke har bidratt vesentlig til å utvikle markedet for bruk av hydrogen. Hydrogenbilene er moden teknologi og er klare til å rulles ut i større volum. Det er flere selskap som ønsker å bygge fyllestasjoner i Norge. En av de viktigste forutsetningene for å sikre at hydrogen kan bidra til nullutslipp i transportsektoren, er at det offentlige satser på infrastruktur.

  • Enova har bidratt med støtte til noen stasjoner, men for å få fart på anvendelse av hydrogen må det nå etableres et nettverk av fyllestasjoner som gjør at folk kan ha tilgang til hydrogen over hele landet. Regjeringen må gi Enova et tydelig mandat og midler til en rask oppbygging av en tidlig og helhetlig infrastruktur som gjør det mulig for folk å velge hydrogenbil, sier Torp.

Utålmodige hydrogenbileiere

Det er i dag nærmere 200 hydrogenbiler registrert i Norge. Mange av disse eies av privatpersoner. For øyeblikket har de kun én stasjon hvor de kan fylle hydrogen, på Høvik i Bærum. Privatpersoner som har satset på hydrogenbiler, basert på politikernes lovnad om at det etableres landsdekkende infrastruktur, begynner nå å bli svært utålmodige.

  • Vi har fulgt politikernes oppfordring om å kjøpe utslippsfri bil. For meg var hydrogenbilen den som dekket behovet best. Jeg hadde håpet regjeringens hydrogenstrategi skulle inneholde en etterlengtet satsing på infrastrukturen. Det er derfor frustrerende å se at ambisjonen på dette området er totalt fraværende, sier Margrethe Wam Solvang, styremedlem i Hydrogenbilforeningen. Hun mener regjeringen har glemt at privatsektor spiller en viktig rolle i å nå klimamålene. – De valgene vi tar som privatpersoner påvirker også valgene vi tar gjennom våre roller i næringslivet. Det virker dessverre som om regjeringen overser at hydrogenbiler kan spille en vesentlig rolle i omstillingen av transportsektoren, avslutter Wam Solvang.

Kontaktpersoner Norsk Hydrogenbilforening

– Jan Erik Torp, styreleder, tlf. 952 34 670, janeriktorp63@gmail.com

– Margrethe Wam Solvang, styremedlem, tlf. 918 53 083, margrethewam@gmail.com

Om Norsk Hydrogenbilforening

Norsk Hydrogenbilforening har som formål å fremme bruken av hydrogenbiler. Med begrepet hydrogenbiler menes kjøretøy utelukkende drevet av hydrogen og brenselceller, eller batterielektriske kjøretøy med hydrogen som rekkeviddeforlenger. Foreningen skal være et forum for medlemmene og brukerne når det gjelder informasjon og meningsutveksling. Den skal bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet om hydrogenbiler blant allmennheten og politikere, og være en pådriver for tilrettelegging og bruk av hydrogenbiler.

Kategorier: Politikk