Infrastruktur

Hydrogenstasjon på Ryen?!

Oslo kommune v/Klimaetaten ønsker å etablere energistasjoner i Oslo. Formålet er å styrke tilbudet av fornybar energi til transport slik at flere opplever god nok dekning til at de anskaffer lav- og nullutslippsbiler. For dette formål lyser kommunen ut en konkurranse til aktuelle bedrifter som kan tenke seg å etablere Les mer …

Infrastruktur

Hendelsen ved hydrogenstasjonen i Sandvika får store følger for hydrogenbilbrukerne

Etter eksplosjonen ved Uno-x hydrogenstasjonen i Sandvika mandag ettermiddag denne uken, ble også de andre hydrogenstasjonene selskapet driver stengt.  Askos stasjon i Trondheim har samme teknologi og ble derfor også stengt.  Dette medfører det ikke finnes tankemuligheter for hydrogenbilene og at disse må parkeres inn til videre. En slik situasjon er uholdbar Les mer …