Hydrogenbilen har en rekke insentiver fra myndighetene som er gitt for å fremme introduksjonen.  Disse er i utgangspunktet de samme fordelene som elbilene har, men kan avvike.  Meningen med insentivene er at de skal være en hjelp i introduksjonsfasen, og at de derfor kan endres når utviklingen har kommet tilstrekkelig langt.  I dag er det politisk enighet om at hydrogenbilens insentiver skal vare til 2025 eller til det er 50.000 hydrogenbiler på veien.

Insentivene er:

  • Ingen engangsavgift
  • Ingen moms ved kjøp av bil
  • Ingen omregistreringsavgift
  • Lav årsavgift
  • Fritak fra bompenger
  • Halv firmabilbeskatning
  • Kjøring i kollektivfelt (uten de restriksjoner som er innført for EL-biler)
  • Gratis parkering på offentlige plasser (kommunale variasjoner)
  • Redusert pris på ferger (fylkesmessige variasjoner)