Aktuelt: Kan det bli ny hydrogenstasjon på Ryen?

Oslo kommune v/Klimaetaten ønsker å etablere energistasjoner i Oslo. Formålet er å styrke tilbudet av fornybar energi til transport slik at flere opplever god nok dekning til at de anskaffer lav- og nullutslippsbiler.

For dette formål lyser kommunen ut en konkurranse til aktuelle bedrifter som kan tenke seg å etablere en «energistasjon» på Ryen. Ifølge utlysningsteksten har «kommunen lagt kostnad og kvalitet til grunn som tildelingskriterier ved evaluering av det beste tilbudet. Kvalitet evalueres etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge.» Hydrogen listes helt øverst i denne listen. Samtidig er det et krav at denne «energistasjonen» skal tilby komprimert biogass.

Hydrogenbilforening vil jobbe for at det etableres en hydrogenstasjon som er teknisk egnet for (bl.a.) hydrogenpersonbiler (700bar fylletrykk). Vi kommer med litt mer informasjon til våre medlemmer snarlig.

Det har blitt publisert en artikkel på e24.no ( her ), som inneholder desverre en del faktafeil. Eksempelsvis nevnes det flere åpne stasjoner i Norge. Dette er ikke riktig. Eneste åpen stasjon som er offenltig tilgjengelig per dags dato er HYNION stasjonen på Høvik

Fig 1. Bilde av tomten (Google Maps)

 

Fig 2. Arealskisse

Lenke til Google Maps: her

Utlysningstekst til Oslo kommune: her