NORSK HYDROGENBILFORENING

Norsk Hydrogenbilforenings mål er at hydrogenbiler skal være et attraktivt miljøvennlig alternativ til dagens fossilt drevne kjøreøy og kunne erstatte disse fullt ut. Foreningen representerer interessene til hydrogenbilbrukere og andre som har interesse i å etablere hydrogen som miljøvennlig drivstoff i Norge.

Arbeidsområder

Rammebetingelser

Foreningen arbeider for at hydrogenbiler skal beholde de fordelene de har i dag. Dette inkluderer  avgiftsfritak ved anskaffelse, ingen mva ved anskaffelse, redusert årsavgift, gratis parkering, gratis bompasseringer, gratis omregisterering, tilgang til kollektivfelt, og andre relevante fordeler. Spesielt skal foreningen arbeide for at hydrogenbiler får beholder disse fordelene slik at markeds-introduksjonen gjøres raskere og enklere.  Så langt hersker det politisk enighet om at fordelene skal beholdes til 2025 eller 50.000 biler.

Tilgjengelighet og bruk

Foreningen skal arbeide for at attraktive hydrogenbiler blir tilgjengelige for kjøp og leie i Norge. Et godt utbygget nettverk av hydrogenstasjoner er en forutsetning for at hydrogenbiler skal være attraktive. Foreningen skal arbeide for å påvirke utbygging av hydrogenstasjoner i bynære områder og langs korridorene mellom disse. Målet i en tidlig fase er at det raskt etableres et stort nok antall stasjoner til at hydrogenbilene blir et naturlig valg for private og næringsdrivende. På sikt er et landsdekkende nettverk av hydrogenstasjoner målet.

Informasjon

Det er i dag begrenset kunnskap om hydrogenbiler i allmenheten. Foreningen skal spre kunnskap om hydrogenbiler, informere om hvorfor disse er et godt alternativ som nullutslippskjøretøy, og delta i den offentlige debatten om nullutslippskjøretøy.

Styreleder og kontaktperson
Oddvar Kjell Røyset

Nestleder
Jan Erik Ødegård

Øvrige styremedlemmer:
Ragnar Akre-Aas
Lars Andresen
Torkild Svendsen

Arbeidsgruppe
Margrethe Wam Solvang
Harald Bjerke
Tore Hetland
Arne Nicander
Jan Erik Torp