Styreinfo

Styret informerer om følgende endringer i styret vedtatt 22.11.23

– Styremedlem Igor Novikov og Arbeidsgruppemedlem Ove Fauskanger trer etter eget ønske ut av styret fra oktober 2023
– Tore Hetland, Bærum (IKEA) og Arne Nicander, Porsgrunn (Powered by Telemark) går inn i Styret som arbeidsgruppe-medlemmer fra november 2023
– Lars Andresen utnevnes som kommunikasjons-ansvarlig
– Styret oppretter et arbeidsutvalg, AU, bestående av leder og kommunikasjonsansvarlig