HYNION Høvik

I Norge er for øyeblikket er kun stasjonen på Høvik, rett ved siden av Høvik Kirke åpen. Stasjonen driftes av HYNION AS. Stasjonen har en annen desgin enn stasjonene fra Uno-X.

HYNION HJEMMESIDE

UNO-X

Uno-X Hydrogen har tidligere markedsført 20 stasjoner innen 2020 (Uno-X Hydrogen AS -Høringsinnspill til Nasjonal transportplan 2018-2029). Etter ulykken på Kjørbo (Sandvika) har selskapet imidlertid ikke gjenåpnet noe av sine stasjoner i Norge, selv om etterforksningen er avsluttet.

Selskapet som har bygget samtlige Uno-X stasjoner er norske NEL, som også holder en andel i Uno-X Hydrogen. NEL har gjenåpnet sine identiske stasjoner i andre land. Forsyningssituasjonen er for øyeblikket den største utfordningen for hydrogenbilister. Hydrogenbilforeningen jobber med at Uno-X igjenåpner sine stasjoner.

EUROPA

Per 03.01.2020 er det totalt 101 stasjoner i drift, 80 av disse alene i Tyskland. Danmark og Tyskland er hittil de eneste europeiske land med landsdekkende hydrogenforsyning. Det fleste land som vi liker å sammenlikne oss med har imidlertid kommet lengre enn Norge. Sjekk live status her:

Status 04.01.2020 (kartet er oppdatert for resten av Europa, men ikke for Norge):