Stasjoner

På denne siden vil du finne oversikt over hydrogenfyllestasjoner i Norge, samt utlandet.

Flere aktører som Everfuel og Hynion er i gang med å bygge ut et bredt nettverk av hydrogenstasjoner her i Norge.

Nedenfor kan du se et interaktivt kart over stasjoner og status på disse.

SE KART OVER STASJONER